-- VIP --SilverVIP

                                        -- SK --                                       

Na číslo: -->> 8866

V tvare : -->> SERVER PRO 81653 2 {Nick v hre} 

2€

-- CZ -- 

 Na číslo: -->> 90210

V tvare : -->>  GSP 81653 60 PRO {Nick v hre} 

60kč


DiamondVIP

    -- SK --    

Na číslo: -->> 8866

V tvare: -->> SERVER PRO 81653 4 {Nick v hre}

4€

-- CZ --  

Na číslo: -->> 90210

V tvare: -->> GSP 81653 99 PRO {Nick v hre}

99kč


Sponzor

  -- SK --    

Na číslo: -->> 8866

V tvare: -->> SERVER PRO 81653 8 {Nick v hre}

8€

-- CZ --

Na číslo: -->> 90210

V tvare: -->> GSP 81653 249 PRO {Nick v hre}

249kč


Za vašu kúpu VIP veľmi pekne ĎAKUJEME! ..... Veľmi tým podporíte server .....