-- VIP výhody --SilverVIP

Môže mať: 3 resky

Môže mať: 2 home

Má svoj prefix: SilverVIP

Dostanete kľúč na truhlu (SilverVIP)

Má svoj kit: /kit SilverVIP

Povolenie: /fly /back

[+ Dostanete 3 000 money]


DiamondVIP

Môže mať: 4 resky

Môže mať: 3 home

Má svoj prefix: DiamondVIP

Dostanete kľúč na truhlu (DiamondVIP)

Má svoj kit: /kit DiamondVIP

Povolenie: /fly -->> /back -->> /skull -->> /clearinventory -->> /nick -->> /had -->> /jump

[+ Dostanete 5 000 money]


Sponzor

Môže mať: 5 resky

Môže mať: 5 home

Má svoj prefix: Sponzor

Dostanete kľúč na truhlu (Sponzor)

Má svoj kit: /kit Sponzor

Povolenie: /day -->> /night -->> /sun -->> /storm -->> /ignore -->> /feed -->> /repair

[+ Príkazy od SilverVIP a DiamondVIP]

[+ Dostanete 10 000 money]